Regulamin

1. Organizujący szkolenia

Szkolenia organizuje Akademia Ortolan firma Grupa Ortolan, ul.Popularna8/10 lok 4, 02-479 Warszawa NIP: 5223199320
Akademia Ortolan stanowi dział firmy Grupa Ortolan , zajmujący się szkoleniami, organizacją konferencji i zjazdów dla personelu medycznego.

2. Szkolenia

Akademia Ortolan organizuje szkolenia w zakresach tematycznych i terminach opisanych w ofercie szkoleń.

3. Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu dokonuje się poprzez zakup szkolenia na stronie https://ortolan.pl/akademia-ortolan

Przesyłając zgłoszenie Uczestnik Akademia Ortolan firmy Grupa Ortolan i wyraża zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Grupa Ortolan z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od Akademia Ortolan, Grupa Ortolan informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w Akademia Ortolan mailowo lub telefonicznie. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia od odstąpienia od umowy). Zamawiającemu przysługuje możliwość przeniesienia wpłaconej kwoty na poczet kolejnego szkolenia o tej samej lub innej tematyce. W przypadku otrzymania przez Akademia Ortolan oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia wpłata nie ulega zwrotowi.

5. Zmiany terminu szkolenia

W przypadku odwołania szkolenia przez Akademia Ortolan, według wyboru Zamawiającego, firma szkoleniowa zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 10 dni naprzód przed terminem szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

6. Ceny szkoleń i warunki płatności

Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszty posiłków i napoi. Nie obejmują kosztów zakwaterowania. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich. Zamawiający, w związku z przystąpieniem przez Akademia Ortolan do świadczenia usług w terminie podanym przez organizatora uiszcza całość kwoty na podstawie zakupionego kursu. wystawionej przez firmę Grupa Ortolan.

7. Prawa autorskie

Wszystkie szkolenia dostępne w Akademia Ortolan są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagranie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.)

8. Reklamacje

Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do Szkolenia Akademia Ortolan najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.

9. Zgoda na wykorzystanie wizerunku.

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku (w formie zdjęć i/lub filmów w celach edukacyjnych, szkoleniowych i instruktażowych dla lekarzy i pacjentów w gabinecie stomatologicznym Ortolan oraz na stronach internetowej gabinetu należących do Akademia Ortolan.

+48 609 240 401

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!