Nasza Wiedza i praktyczne umiejętności, to Twój rozwój.
Akademia Ortolan to miejsce stworzone przez specjalistów z bogatym doświadczeniem i dużym zapleczem praktycznym oraz pasją do stomatologii.
Wspólnie z naszymi wykładowcami opracowaliśmy autorski program szkoleń.
Cykle szkoleniowe tworzymy w oparciu o oczekiwania kursantów. Analiza przypadków przyniesionych przez uczestników oraz ćwiczenia praktyczne/warsztaty to priorytet naszych działań.
Szkolenia prowadzimy dla zespołów stomatologicznych – lekarzy, techników, a także higienistek.

Szkolenia

Nadchodzące terminy szkoleń

Prowadząca:


lek. stom. Beata Dronzikowska-Zając
master of science in Orthodontics

 

Leczenie zespołowe zaburzeń okluzyjnych

10-11.09.2021 Część I

Przychodzi pacjent do protetyka:

• Badanie i diagnoza – czy rozpoznasz przyczyny choroby okluzyjnej. 
• Jaki jest cel leczenia Twojego pacjenta? 
• CR kontra MIP
• Stabilny staw skroniowo – żuchwowy  jako punkt wyjścia do dalszego planowania leczenia.
• Szynoterapia i deprogramacja – jak interpretować wyniki.
• Wpływ pełnej dokumentacji cyfrowej na komunikację w zespole.
• Analiza biologiczna ząb po zębie.
• Ocena możliwości leczenia zespołowego
 
Część praktyczna:
• Badanie mięśni i SSŻ, mapa bólu
• Łuk twarzowy i analizator Koisa
• Rejestracja modeli w artykulatorze w pozycji CR
• Pobieranie kęska zwarciowego do szyny okulizyjnej,
• CR a modele cyfrowe.

 

kontakt: 887 240 401  Anna Jończyk
akademia@ortolan.pl

 

15-16.10.2021 Część II

Przychodzi protetyk do ortodonty, przychodzi ortodonta do protetyka:

• Przygotowanie ortodontyczne ułatwiające wykonanie prawidłowych uzupełnień protetycznych.
• Zmiana płaszczyzny zgryzu
• Odtworzenie miejsca na uzupełnienie protetyczne.
• Cyfrowe planowania przewidywanego leczenia ortodontycznego i protetycznego.
• Waxup vs. Bonding, 
• Uzupełnienia tymczasowe przed leczeniem ortodontycznym 
• Bioestetyka jako stabilizacja funkcjonalnej okluzji po leczeniu ortodontycznym
 
Część praktyczna:
• Ekwilibracja zgryzu na modelach (redukcja punktów urazowych, wax-up)
• Oddanie i kalibracja szyn okluzyjnych
• Analiza przypadków klinicznych kursantów
 
kontakt: 887 240 401  Anna Jończyk
 
 

19-20.11.2021 Część III

Przychodzi ortodonta do chirurga:

Reedukacja logopedyczna a stabilność leczenia
• Ortodoncja wspomagana chirurgicznie
• Zabiegi periodontologiczne, 
• Zakotwienie szkieletowe – inny wymiar ortodoncji

• Protokół logopedyczno-chirurgiczny

Część praktyczna: 
• Badanie logopedyczne- na co zwracać uwagę ?

• analiza przypadków klinicznych kursantów

kontakt: 887 240 401  Anna Jończyk

 
 

Płatność

Koszt całego kursu 9900 zł (raty 4000zł- do 30.08; 3000zł-do 30.09; 2900zł do 30.10). 
W przypadku płatności jednorazowej do 30.08.2021 rabat 10%.
Wszystkie trzy części stanowią integralną całość, nie ma więc możliwości uczestnictwa tylko w wybranych spotkaniach.
Uczestnicy kursu proszeni są o przygotowanie aktualnych modeli własnych wysokiej  jakości – będą na nich wykonywane szyny okluzyjne.

Kontakt: 887 240 401 (Akademia Ortolan- Anna Jończyk)

Dane do przelewu:

GRUPA ORTOLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5223199320 NIP
nr konta 81116022020000000490737866

 
 

Prowadzący:


dr n. med. Michał Jonasz

Szkolenia indywidualne

Tematy

 

Implantacje pojedyncze i mnogie – wszczepienie implantu (ów) od 1-3 w odcinkach o prawidłowej budowie kostnej

Implantacja z rekonstrukcją kości – wszczepienie implantu z jednoczasową rekonstrukcją kości

Implantacja natychmiastowa – wszczepienie implantu bezpośrednio po usunięciu zęba

Implantacja z szablonem – wykorzystanie planowanego komputerowo szablonu do wszczepienia implantu

Podniesienie zatoki metodą otwartą bez implantacji

Podniesienie zatoki metodą zamkniętą z jednoczasowym wszczepieniem implantu

Rozszczepienie wyrostka

Rekonstrukcje kości na szerokość i/lub wysokość

 

Terminy szkoleń omawiane są indywidualnie pod nr tel. 887 240 401 Anna Jończyk

Każde szkolenie indywidualne składa się z:

 • Omówienia zabiegu przed (45 min);
 • Obserwowania zabiegu;
 • Omówienia zabiegu po (30 min).

Terminy szkoleń omawiane są indywidualnie pod nr tel. 887 240 401

Przygotowanie gabinetu do zabiegu i czynna asysta chirurgiczna. Ekstrakcje i implantologia.

09.05.2020

Zajęcia  teoretyczne

 1. Przygotowanie gabinetu do zabiegu 
 2. Instrumentarium chirurgiczne
 3. Omówienie kasety implantologicznej
 4. Procedury zabiegów implantologicznych i chirurgicznych
 5. Dokumentacja
 6. Opieka nad pacjentem przed, w trakcie i po zabiegu, opieka długoterminowa

Zajęcia praktyczne 

 1. Samodzielne przygotowanie gabinetu do zabiegu
 2. Przygotowanie narzędzi do dezynfekcji i sterylizacji

koszt 700 zł
kontakt: 887 240 401

Ulotka do pobrania

 

Powikłania w Implantologii - usuwanie implantów.

15.05-16.05.2020

 

koszt 3500 zł 
kontakt: 887 240 401

 

 

Rekonstrukcja kości

19.06-20.06.2020

 

koszt 3500 zł 
kontakt: 887 240 401

 

 

Prowadząca:

mgr Edyta Gronowska-Olesiejuk

Asystowanie w ortodoncji

27-28.02.2021

Zajęcia  teoretyczne

1. Charakterystyka wad zgryzu 
2. Instrumentarium ortodontyczne 
3. Typy aparatów
4. Procedury zabiegów w ortodoncji 
5. Dokumentacja ortodontyczna 
6. Instruktaż higieny oraz zalecenia pozabiegowe

Zajęcia praktyczne – na fantomach 

1. Wykonywanie wycisków 
2. Wizyty kontrolne z aparatem stałym – zakładanie łuków łuków ligatur elementów dodatkowych
3. Zarządzanie awariami 
4. Zakładanie retencji 
5. Wykonywanie fotografii  w gabinecie
6. Pokaz odlewania modeli gipsowych oraz wykonywania szyn termoformowalnych używanych jako retencje. 

koszt 900 zł 
kontakt: 887 240 401

Ulotka do pobrania

 

Profesjonalna higienizacja w gabinecie

30.01.2021

Część I
1. Budowa przyzębia 
2. Choroby dziąseł i przyzębia 
3. Analiza dokumentacji i badanie pacjenta 
4. Profesjonalne czyszczenie zębów 
5. Czyszczenie zębów urządzeniem VECTOR 
6. Metody fluoryzacji 
7. Higiena Jamy ustnej- instruktaż i motywacja
8. Dobór środków do pielęgnacji jamy ustnej- grupy docelowe 
9. Opieka długofalowa pacjentów

Część II
Warsztaty na fantomach i przy pacjencie pod okiem prowadzącego

godziny 9 .00-16.00
miejsce szkolenia ul. Popularna 8/10 lok. 3  Warszawa 
cena szkolenia : 450 zł