Nasza Wiedza i praktyczne umiejętności, to Twój rozwój.
Akademia Ortolan to miejsce stworzone przez specjalistów z bogatym doświadczeniem i dużym zapleczem praktycznym oraz pasją do stomatologii.
Wspólnie z naszymi wykładowcami opracowaliśmy autorski program szkoleń.
Cykle szkoleniowe tworzymy w oparciu o oczekiwania kursantów. Analiza przypadków przyniesionych przez uczestników oraz ćwiczenia praktyczne/warsztaty to priorytet naszych działań.
Szkolenia prowadzimy dla zespołów stomatologicznych – lekarzy, techników, a także higienistek.

Szkolenia

Nadchodzące terminy szkoleń

Prowadząca:


lek. stom. Beata Droznikowska-Zając
master of science in Orthodontics

 

Leczenie zespołowe zaburzeń okluzyjnych

12-13.03.2021 Część I

Dzień 1: Przychodzi pacjent do praktyka

Badanie i diagnoza – czy rozpoznasz przyczyny choroby okluzyjnej.
Wpływ pełnej dokumentacji cyfrowej na komunikacje w zespole.
Stabilny staw skroniowo – żuchwowych (SSŻ) jako punkt wyjścia do dalszego planowania leczenia.
Szynoterapia i deprogramacja – jak interpretować wyniki.
Analiza biologiczna ząb po zębie.
Ocena możliwości leczenia zespołowego.

Dzień 2: Przychodzi protetyk do ortodonty

 

Część praktyczna:

Badanie mięśni i SSŻ, pobieranie kęska zwarciowego do szyny okulizyjnej, artykulacja modeli, CR w modele cyfrowe.

Część teoretyczna:

Przygotowanie ortodontyczne ułatwiające wykonanie prawidłowych uzupełnień protetycznych.
Korekta płaszczyzny zgryzu.
Odtworzenie miejsca na uzupełnienie protetyczne.
Cyfrowe planowania przewidywanego leczenia ortodontycznego i protetycznego.

część 1: 3400 zł
konto: 43 1160 2202 0000 0000 1178 1262
kontakt: 887 240 401

Ulotka do pobrania

23-24.04.2021 Część II

Przychodzi ortodonta do protetyka:

Mock-up wizualizacja planu leczenia.
Bonding: odbudowy anatomii zębów przed leczeniem ortodontycznym (pozycja siekaczy).
Tymczasowe prace protetyczne w strefach podparcia jako wstęp do leczenia ortodontycznego (zmiana pionowego wymiaru zwarcia wg CR)
Bioestetyczna rekonstrukcja zębów jako stabilizacja efektów leczenia ortodontycznego.

Część praktyczna: dostosowanie szyny okluzyjnej, analiza przypadków przyniesionych przez kursantów

część 2: 2500 zł
numer konta : 43 1160 2202 0000 0000 1178 1262
kontakt: 887 240 401
 

07-08.05.2021 Część III

Przychodzi ortodonta do chirurga:

Planowanie kolejności zabiegów, koordynowanie pracy zespołu.
Przygotowanie do ortodoncji: wskazania do ekstrakcji, zabiegi na dziąśle, kortykotomia.
Zakotwienie szkieletowe na implantach protetycznych.
Cyfrowe planowanie pozycji implantów przed i w trakcie leczenia ortodontycznego.
Analiza przypadków przeniesionych przez kursantów, kompleksowe planowanie leczenia.
Stabilizacja SSŻ podczas leczenia ortodontycznego.

Część praktyczna: podniesienie wg CR, wax-up/mock-up

 
cześć 3 :2500
numer konta : 43 1160 2202 0000 0000 1178 1262
kontakt: 887 240 401
 

Prowadząca:

mgr Edyta Gronowska-Olesiejuk

Asystowanie w ortodoncji

27-28.02.2021

Zajęcia  teoretyczne

1. Charakterystyka wad zgryzu 
2. Instrumentarium ortodontyczne 
3. Typy aparatów
4. Procedury zabiegów w ortodoncji 
5. Dokumentacja ortodontyczna 
6. Instruktaż higieny oraz zalecenia pozabiegowe

Zajęcia praktyczne – na fantomach 

1. Wykonywanie wycisków 
2. Wizyty kontrolne z aparatem stałym – zakładanie łuków łuków ligatur elementów dodatkowych
3. Zarządzanie awariami 
4. Zakładanie retencji 
5. Wykonywanie fotografii  w gabinecie
6. Pokaz odlewania modeli gipsowych oraz wykonywania szyn termoformowalnych używanych jako retencje. 

koszt 900 zł 

konto: 43 1160 2202 0000 0000 1178 1262
kontakt: 887 240 401

Ulotka do pobrania

 

Profesjonalna higienizacja w gabinecie

30.01.2021

Część I
1. Budowa przyzębia 
2. Choroby dziąseł i przyzębia 
3. Analiza dokumentacji i badanie pacjenta 
4. Profesjonalne czyszczenie zębów 
5. Czyszczenie zębów urządzeniem VECTOR 
6. Metody fluoryzacji 
7. Higiena Jamy ustnej- instruktaż i motywacja
8. Dobór środków do pielęgnacji jamy ustnej- grupy docelowe 
9. Opieka długofalowa pacjentów

Część II
Warsztaty na fantomach i przy pacjencie pod okiem prowadzącego

godziny 9 .00-16.00
miejsce szkolenia popularna 8/10 lok. 3  Warszawa 
cena szkolenia : 450 zł 

Prowadzący:


dr n. med. Michał Jonasz

Przygotowanie gabinetu do zabiegu i czynna asysta chirurgiczna. Ekstrakcje i implantologia.

09.05.2020

Zajęcia  teoretyczne

  1. Przygotowanie gabinetu do zabiegu 
  2. Instrumentarium chirurgiczne
  3. Omówienie kasety implantologicznej
  4. Procedury zabiegów implantologicznych i chirurgicznych
  5. Dokumentacja
  6. Opieka nad pacjentem przed, w trakcie i po zabiegu, opieka długoterminowa

Zajęcia praktyczne 

  1. Samodzielne przygotowanie gabinetu do zabiegu
  2. Przygotowanie narzędzi do dezynfekcji i sterylizacji

koszt 700 zł 

konto: 43 1160 2202 0000 0000 1178 1262
kontakt: 887 240 401

Ulotka do pobrania

 

Powikłania w Implantologii - usuwanie implantów.

15.05-16.05.2020

 

koszt 3500 zł 

konto: 43 1160 2202 0000 0000 1178 1262
kontakt: 887 240 401

 

 

Rekonstrukcja kości

19.06-20.06.2020

 

koszt 3500 zł 

konto: 43 1160 2202 0000 0000 1178 1262
kontakt: 887 240 401