Leczenie zespołowe zaburzeń okluzyjnych / Część I 11 i 12.09.2020

3,400.00 

Overview

Opis

Opis produktu

Dzień 1: Przychodzi pacjent do praktyka:

Badanie i diagnoza – czy rozpoznasz przyczyny choroby okluzyjnej.
Wpływ pełnej dokumentacji cyfrowej na komunikacje w zespole.
Stabilny staw skroniowo – żuchwowych (SSŻ) jako punkt wyjścia do dalszego planowania leczenia.
Szynoterapia i deprogramacja – jak interpretować wyniki.
Analiza biologiczna ząb po zębie.
Ocena możliwości leczenia zespołowego.

Dzień 2: Przychodzi protetyk do ortodonty:

Przygotowanie ortodontyczne ułatwiające wykonanie prawidłowych uzupełnień protetycznych.
Korekta płaszczyzny zgryzu.
Odtworzenie miejsca na uzupełnienie protetyczne.
Cyfrowe planowania przewidywanego lecznic ortodontyczny o protetycznego.

Część praktyczna:

Badanie mięśni i SSŻ, pobieranie kęska zwarciowego do szyny okulizyjnej, artykulacja modeli, CR w modele cyfrowe.

..

Dodatkowe informacje

Ograniczenia

Ograniczona ilość miejsc na każde szkolenie 8 miejsc