lek. dent. Filip Mikołajczyk

lek. dent. Filip Mikołajczyk

chirurgia, implantologia

Ukończył Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (wydział Lekarski II). Podczas studiów między innymi Stypendysta Rektora UMP (stypendium dla najlepszych studentów) oraz Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii (PTSS Poznań). Po odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (wynik mieszczący się w 10% najwyższych wyników w Kraju) rozpoczął specjalizację w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej. Aktualnie odbywa szkolenie specjalizacyjne z chirurgii szczękowo-twarzowej w ramach rezydentury w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantologii i chirurgii rekonstrukcyjnej w kraju i za granicą.

+48 609 240 401

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!